Quy định liên quan đến thành viên

Trần Tiên 2012-04-26 2313 lượt xem

Quy định liên quan đến thành viên


Điều 1 : Đăng ký thành viên

Thành viên đăng ký tài khoản trong Trangsucvn.com là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của Công ty TNHH TRANG SỨC EM VÀ TÔI. (Dưới đây viết tắt là công ty), và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.

Điều 2 : Bản quy định
Tất cả các thành viên khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này

Điều 3 : Thay đổi quy định
Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên Trangsucvn.com, và sau khi đăng lên coi như quy định đó có hiệu lực. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng Trangsucvn.com thì chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

Điều 4 : Tư cách thành viên, và các bước đăng ký tài khoản sử dụng
Tư cách thành viên :Thành viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên Trangsucvn.com được coi là thành viên của Trangsucvn.com. Thành viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân. Bước đăng ký tài khoản :Thành viên phải đọc rõ các lưu ý, và điền chính xác nội dung thông tin cần thiết vào bản đăng ký mẫu.

Điều 5 : Thay đổi thông tin đăng ký
Sau khi đăng ký các thành viên có thể thay đổi thông tin đã đăng ký theo các bước đã quy định. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về những phát sinh liên quan đến việc thay đổi thông tin của các thành viên.

Điều 6 : Quản lý tài khoản và mật khẩu
Thành viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tên tài khoản và mật khẩu.
Thành viên phải có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu định kỳ, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh nếu thành viên mất mật khẩu do không thay đổi.
Thành viên phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu thành viên không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất ký những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.
Thành viên không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.

Điều 7 : Sử dụng thông tin đăng ký
Thông tin do các thành viên đăng ký lên Trangsucvn.com  sẽ thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Trang Sức Em và Tôi, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.
Một phần thông tin của các thành viên sẽ được sử dụng làm số liệu thống kê ở mức độ sẽ không phân biệt được từng cá nhân. Trong trường hợp nếu chúng tôi sử dụng thông tin của các thành viên ở mức độ cao hơn thì chúng tôi sẽ thông báo với thành viên đó.
Khi thành viên có hành vi gây tổn hại đến các thành viên khác hoặc người thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của thành viên đó cho người bị hại, cảnh sát, hoặc các cơ quan hữu quan.
Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của công ty.

Điều 8 : Ngừng sử dụng dịch vụ
Trong trường hợp thành viên muốn ngừng sử dụng dịch vụ, thì thành viên sẽ tiến hành các thủ tục đã quy định của công ty chúng tôi.
Sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ, tài khoản và mật khẩu của thành viên sẽ mất

Điều 9 : Các mục cấm
Khi sử dụng Trangsucvn.com , các thành viên sẽ không được vi phạm các mục cấm dưới đây.
Vi phạm quy định sử dụng của Trangsucvn.com
Đăng thông tin, bình luận vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.
Hành vi phạm tội.
Xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ ( như bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh và những vấn đề khác liên quan) của Trangsucvn.com, và người khác.
Gây tổn hại đến người khác thông qua Trangsucvn.com
Làm tổn hại đến việc kinh doanh của công ty chúng tôi. Làm mất uy tín của công ty chúng tôi.
Một thành viên đăng ký nhiều tài khoản để sử dụng.
Những hành vi khác bị công ty chúng tôi coi không hợp lý.

Điều 10 : Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng
Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. 

Thân!
Quay lại phần Đăng Ký
Review - Đánh giá
Chọn đánh giá của bạn
Mã xác nhận
    Tư vấn